تبلیغات
فیزیک و آزمایشگاه فیزیک - مقاومت
 
فیزیک و آزمایشگاه فیزیک

مقاومت چیست؟
مقاومت ها اجزایی هستند که مقاومت مدار را زیاد می کنند . آنها از موادی با هدایت کم و در اندازه ها و شکل های متنوع ساخته شده اند .

مقاومت الکتریکی
عبور جریان الکتریکی از هادی ها از بسیاری جهات شبیه عبور گاز از یک لوله است . اگر این لوله پر از پشم فلزی یا ماده مختلتی باشد ، این شباهت ها بیشتر می شود . اتم های نشکیل دهنده سیم هادی از عبور الکترون ها جلوگیری می کنند ، همانطور که الیاف پشم فلزی مانع عبور مولکولهای گاز می شوند . حال می خواهیم ببینیم که مقاومت هادی ها به غیر از جنس فلز به چه عواملی دیگری بستگی دارد .

تاثیر سطح مقطع بر مقاومت الکتریکی
مقاومت هر جسمی به الکترونهای آزاد آن بستگی دارد . می دانید که واحد شدت الکتریکی آمپر ( A ) است . یک آمپر یعنی این که 6/28ضرب در 10 به توان 18 الکترون آزاد در هر ثانیه از هر نقطه سیم عبور می کند . پس یک هادی خوب باید به مقدار کافی الکترون آزاد داشته باشد تا جریان الکتریکی با چندین آمپر بتواند از آن عبور کند .
بنا بر این طبق شکل هرگاه پهنای فلز افزایش یابد ، در حقیقت سطح مقطع زیادتر و در نتیجه ، مقاومت کم تر می شود . پس سطح مقطع عکس مقاومت عمل می کند.

تاثیر طول هادی بر مقاونت الکتریکی
شاید تصور کنیئ که با افزایش طول هادی عبور جریان راحت تر می شود ولی چنین نیست . اگر چه در یک قطعه مسیبلند تر تعداد بیشتری الکنرون آزاد وجود دارد ولی الکترونهای آزاد اضافی در طول سیم ، در اندازه گیری جریان الکتریکیداخل نمی شود . در واقع هر طول معین از هادی ، مقدار معینی مقاومت دارد و هر چه سیم طویل تر باشد ، مقاومت بیتر می شود .
تغییرات مقاومت به طول سیم
نکته : تغییر طول و سطح مقطع به میزان دو برابر مقاومت را تغییر نمی دهد
اندازه گیری مقاومت الکتریکی در مدار
مدارهای الکتریکی به دو نوع بسته می شوند : سری یا موازی
اندازه گیری مقاومت الکتریکی در مدارسری
در مدار سری همانگونه که از نامش پیدا است مقاومت ها به دنبال هم بسته شده اند پس باید تمامی مقدار آنها را با هم جمع کرد
اندازه گیری مقاومت الکتریکی در مدار موازی
در مدار موازی باید عکس مقاومت ها را باهم جمع کنیم و این جمع برابر با عکس مقاومت نهایی می شود.
کاربرد مقاومت های الکتریکی
مقاومت های اهمی برای اضافه کردن مقاومت مدارهای الکتریکی به کار می روند . در حقیقت ، آنها اجسامی هستند که در مقابل عبور جریان مقاومت زیادی از خود نشان می دهند . موادی که غالباٌ در مقاومت ها به کار می روند عبارتند از کربن ، آلیاژ مخصوص از فلزاتی از قبیل نیکروم ، کنستانتان و منگانان . مقاومت اهمی را طوری به مدار می بندیم که جریان همان طور که از بار الکتریکی و منبع ولتاژ عبور می کند ، از آن هم بگذرد . در این صورت مقاومت کل مدار مجموع مقاومت های بار الکتریکی ، منبع ولتاژ ، سیم های رابط و مقاومت اهمی است . توجه داشته باشید که فقط با اضافه کردن یک مقاومت اهمی مناسب به مدار می توان مقاومت کل مدار را به اندازه ی دلخواه تغییر داد .

انواع مقامت ها
1- مقاومت های ترکیبی
2- مقاومت های سیم پیچی
3- مقاومت های لایه ای

طبقه بندی مقاومت های از نظر نوع کار

1- مقاومت های ثابت :
مقاومت های ثابت دو سیم رابط دارند که به دو انتهای مقاومت متصل است . اصولا مقدار این نوع مقاومت های ثابت است ولی بعضی از آنها دارای مقاومتهای متفاوتی هستند . این مقاومت ها به دو دسته زیر تقسیم بندی می شوند .
الف) مقاومت های زبانه دار
در این نوع مقاومت ها علاوه بر دو سیم انتهایی ، سر سیم های دیگری بین دو سر مقاومت وجود دارد . با اتصال ترمینال های مختلف به مدار مقاومت های متفاوتی حاصل می شود . هر یک از این مقاومت ها دارای مقاومت ثابتی هستند .
ب) مقاومت های قابل تنظیم
دیدید که مقاومت های ثابت قابلیت انعطاف ندارند ، زیرا مقاومتشان کاملا تعیین شده و مقدار آن تغییر نا پذیر است . مقاومت های زبانه دار تا حدودی قابلت انعطاف دارند ، چون بیش از یک مقدار مقاومت می توان از آنها بدست آورد . با وجود این تعداد مقاومت هایی را که می توان از آنها بدست آورد به 3 یا 4 محدود می شود . آنچه اغلب مورد نیاز است ، مقاومتی است که بوسیله آن بتوان حدود معینی از مقاومت را از 0 تا 1 حد اکثر بدست آورد . این مقاومت ها طوری ساخته نشده اند که بتوان آنها را پیوسته تغییر داد . در واقع ، هنگام نصب این مقاومت ها در مدار، آنها را روی مقاومت دلخواه تنظیم کرده و سپس با همان مقاومت در مدار کار می کنند .

2- مقاومت های متغییر
در بسیاری از وسایل الکتریکی مقدار بعضی از مقاومتها باید پیوسته تغییر کند ، پیچ ولوم رادیو ، کنترل کننده روشنایی تلویزیون از آن جمله اند . مقاومتهای متغیر مقاومتهایی هستند که پیوسته می توان مقدار آنها را تغییر داد .
به آن دسته از مقاومت های متغیر ، " وابسته " گفته می شود که به وسیله عواملی از قبیل نور ، حرارت ، ولتاژ و ... مقدار مقاومتشان تغییر کند . این مقاومت ها انواع مختلفی دارد که عبارت اند از :

الف- مقاومتهای تابع حرارت THERMISTOR (Tehrmally sensitive resistor)
مقدار اهم این مقاومت ها تابع حرارت است . یعنی ، در اثر حرارت میزان مقاومتشان تغییر می کند. مقاومت های حرارتی را تحت عنوان " ترمیستور" می شناسیم . در این مقاومت ها تغییرات مقدار مقاومت نسبت به تغییرات دما خطی نیست. از این مقاومت ها در مدارهابه صورت حس کننده(Sensor) های حرارتی در مسیر دستگاه های الکتریکی نظیر موتورهای الکتریکی ، کوره ها ، سیستم های تهویه و تبرید استفاده می شود .
به طور کلی ترمیستورها در مداراتی که دما را اندازه گیری یا کنترل می کنند به کار می روند و در دو نوع ساخته می شوند:
1- ترمیستور با ضریب حرارتی مثبت (PTC): که با افزایش دما مقدار مقاومت آن افزایش می یابد .
2- ترمیستور با ضریب حرارتی منفی (NTC) : که با افزایش دما مقدار مقاومتش کاهش می یابد .

ب- مقاومت های تابع نور LDR(Light Dependent Resistor)
مقدار مقاومت تابع نور تابع تغییرات شدت نور تابیده شده به سطح آن است. مقاومت تابع نور در فضای تاریک دارای مقاومت خیلی زیاد (در حد مگا اهم ) و در روشنایی دارای مقاومت کم ( در حد کیلو یا اهم ) است . مقاومت های LDR را " فتو رزیستور " هم می نامند . برای اینکه نور روی عنصر مقاومتی فتورزیستور اثر گذارد معمولا سطح ظاهری آن را با شیشه یا پلاستیک شفاف می پوشانند . از این مقاومت در مدارات الکترونیکی به عنوان تشخیص دهنده ی نور (نور سنج ) استفاده می شود . از جمله کاربردهای این مقاومت استفاده ی آن در دوربین های عکاسی و کلیدهای نوری و چشم های الکترونیکی است .

ج- مقاومت های تابع ولتاژ VDR ( Voltage Dependent Resistor )
مقاومت های تابع ولتاژ ، مقاومت هایی هستند که متناسب با تغییر ولتاژ ، مقاومت آنها تغییر می کند تا همواره ولتاژ یکسانی در مدار وجود داشته باشد . مقاومت VDR را تحت عنوان " واریستور " نیز می شناسند . مقدار اهم این مقاومت ها با ولتاژ رابطه ی معکوس دارد . یعنی با افزایش ولتاژ مقدار اهم آنها کاهش می یابد . واریستورها به پلاریته ی ولتاژ اعمال شده وابسته نیستند که این خود مزیتی برای این نوع مقاومت ها محسوب می شود ، زیرا برای استفاده در مدارات AC بسیار مناسب هستند. از جمله کاربرهای این مقاومت ها عبارتند از :
1- تثبیت کنندهای ولتاژ
2- حفاظت مدارها در مقابل اضافه ولتاژها در لحظات قطع و وصل کلید .

د-مقاومت های تابع میدان مغناطیسیMDR(Magnetic Dependen Resistor):
مقاومت های تابع میدان به مقاومت هایی گفته می شود که به سبب اثر میدان مغناطیسی بر آنها مقدار اهمشان تغییر می کند . در ساخت این مقاومت ها از نیمه هادی هایی استفاده شده که دارای ضریب حرارتی منفی هستند. به همین دلیل در صورت افزایش دما مقدار مقاومت آن ها کاهش می یابد .دوشنبه 7 مرداد 1398 01:56 ق.ظ

Thanks a lot, A lot of forum posts.

canada pharmacies online prescriptions canadianpharmacyusa24h is it legal canadian discount pharmacies in ocala fl canadian pharmacies that are legit canadian discount pharmacies in canada canada online pharmacies reviews canadian cialis online pharmacy online pharmacies canada online pharmacies for men
دوشنبه 3 تیر 1398 05:44 ق.ظ

You actually mentioned this fantastically.
cialis tablets where do you buy cialis safe site to buy cialis online cialis dosage cialis arginine interactio how does cialis work cialis manufacturer coupon cialis for bph cheap cialis comprar cialis 10 espa241a
جمعه 31 خرداد 1398 02:25 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
only here cialis pills online cialis cialis dosage usa cialis online purchasing cialis on the internet fast cialis online click now cialis from canada cialis soft tabs for sale cialis dosage recommendations cialis prezzo al pubblico
پنجشنبه 30 خرداد 1398 09:51 ب.ظ

Lovely material, Thanks.
cialis prices in england cialis lilly tadalafi cialis generisches kanada buying cialis in colombia low dose cialis blood pressure brand cialis nl effetti del cialis how to purchase cialis on line cialis kaufen cialis prices in england
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:25 ب.ظ

Excellent tips. With thanks.
how to purchase cialis on line cialis professional from usa order a sample of cialis buy cheap cialis in uk cialis uk next day cialis lowest price cialis free trial cialis venta a domicilio low dose cialis blood pressure warnings for cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:59 ق.ظ

Nicely put. Regards!
generic low dose cialis prices for cialis 50mg price cialis per pill cialis 5mg prix cialis tadalafil online cialis name brand cheap free generic cialis cialis online nederland cialis canada on line callus
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:18 ب.ظ

Awesome material. Thanks.
legalidad de comprar cialis cialis qualitat enter site very cheap cialis buying cialis in colombia only here cialis pills cialis 20 mg effectiveness prices for cialis 50mg how much does a cialis cost price cialis per pill only now cialis 20 mg
سه شنبه 21 خرداد 1398 10:24 ق.ظ

Seriously tons of great facts!
cialis lilly tadalafi 200 cialis coupon generic cialis pill online no prescription cialis cheap when can i take another cialis only here cialis pills cialis daily dose generic generic cialis soft gels click now cialis from canada il cialis quanto costa
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:26 ق.ظ

Incredible all kinds of beneficial facts.
discount cialis fast cialis online cialis generic availability cialis e hiv cialis per paypa cialis generique viagra vs cialis enter site very cheap cialis buy cialis uk no prescription buy cialis
شنبه 18 خرداد 1398 11:24 ب.ظ

You've made your stand pretty nicely.!
brand cialis generic prescription doctor cialis cialis rezeptfrei cialis generique generic cialis levitra cialis en mexico precio cialis in sconto cialis tablets for sale we use it cialis online store generic cialis pro
جمعه 17 خرداد 1398 05:36 ب.ظ

Wow plenty of great material.
cialis venta a domicilio we choice free trial of cialis cialis side effects dangers low dose cialis blood pressure enter site natural cialis cialis coupons cialis for sale south africa buy cialis online nz safe site to buy cialis online cialis sans ordonnance
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 07:18 ب.ظ
当店業界最強ロレックスコピー代引き時計N級品を専門に 扱っています,2年の品質保証
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 06:27 ق.ظ
シャネルiphone ブランド
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 06:26 ق.ظ
スーパーコピー 口コミ、人気ブランドN級品優良店
شنبه 31 فروردین 1398 03:40 ق.ظ
ブランドコピー代引きロレックススーパーコピーブランドコピー専門店
شنبه 31 فروردین 1398 03:40 ق.ظ
コピー商品ブランド,ブランドスーパーコピー,スーパーコピールイヴィトン,スーパーコピー財布,スーパーコピーブランド
شنبه 31 فروردین 1398 03:40 ق.ظ
ブランドコピー財布激安販売スーパーコピーバッグ通販専門店
شنبه 31 فروردین 1398 03:39 ق.ظ
スーパーブランドコピー激安通販専門店! スーパーコピー 業界最強の極上品質スーパーコピーブランド 服,
پنجشنبه 29 فروردین 1398 08:51 ب.ظ
ロレックス時計代引き(N級品)国内発送激安通販,日本国内で 超 人気スーパーコピー財布激安通販専門店
پنجشنبه 29 فروردین 1398 08:50 ب.ظ
ブランドコピー時計。当店はロレックス デイトナスーパーコピー、ルイヴィトン 財布 コピー、ルイヴィトン
چهارشنبه 21 فروردین 1398 12:22 ب.ظ

Great data. Appreciate it.
cialis canadian pharmacy canadianpharmacy canadian discount pharmacies in ocala fl pharmacy canada plus canadian prescriptions online canada medication prices how safe are canadian online pharmacies canadian pharmacy cialis canadian rx world pharmacy buy vistagra usa
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:18 ق.ظ

You explained that effectively.
interactions for cialis achat cialis en europe cialis venta a domicilio cialis 20 mg best price costo in farmacia cialis warnings for cialis acheter du cialis a geneve cialis rckenschmerzen buy cialis online legal buying cialis in colombia
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:44 ق.ظ

Thank you! An abundance of advice!

cialis canada cialis generisches kanada cialis 20 mg best price buy cialis online cheapest tadalafil generic we recommend cheapest cialis acheter cialis meilleur pri when will generic cialis be available cialis online holland generic cialis 20mg tablets
یکشنبه 11 آذر 1397 11:15 ق.ظ

Whoa a good deal of awesome tips.
cialis side effects dangers cialis online cialis cuantos mg hay wow cialis tadalafil 100mg buy online cialis 5mg discount cialis cialis venta a domicilio how much does a cialis cost where to buy cialis in ontario buy name brand cialis on line
یکشنبه 11 آذر 1397 12:23 ق.ظ

Really many of useful tips!
viagra vs cialis cialis online napol cialis 5 effetti collaterali viagra cialis levitra cialis rckenschmerzen venta cialis en espaa cialis generisches kanada discount cialis overnight cialis tadalafil cuanto cuesta cialis yaho
جمعه 9 آذر 1397 11:52 ب.ظ

You stated it adequately.
discount cialis buy cialis online nz cialis bula cialis price in bangalore female cialis no prescription purchase once a day cialis cialis baratos compran uk cheap cialis when will generic cialis be available cialis purchasing
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:27 ب.ظ

Wonderful write ups. Kudos!
cialis cuantos mg hay cialis flussig cialis price in bangalore cialis prezzo al pubblico cialis without a doctor's prescription non 5 mg cialis generici cialis generico en mexico cialis generico in farmacia 5 mg cialis pharmacie en ligne tadalafil
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:04 ق.ظ

Thanks a lot! I value it.
warnings for cialis ou trouver cialis sur le net enter site very cheap cialis ou acheter du cialis pas cher how does cialis work cialis canada on line generic cialis 20mg tablets cialis cost cialis 5mg billiger cialis arginine interactio
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:40 ق.ظ

Reliable content. Many thanks!
we use it 50 mg cialis dose generic cialis at the pharmacy tadalafil 20 mg cialis generico lilly cialis name brand cheap cialis prezzo al pubblico cipla cialis online cialis generika in deutschland kaufen cialis taglich cialis generico
پنجشنبه 19 مهر 1397 01:12 ق.ظ

This is nicely said! !
levitra levitra 20mg buy levitra buy 10 mg levitra vardenafil 20mg levitra 20mg levitra 10 mg kopen buy generic levitra levitra 20 mg vardenafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
PlaySong.IR