تبلیغات
فیزیک و آزمایشگاه فیزیک - مقاومت
 
فیزیک و آزمایشگاه فیزیک

مقاومت چیست؟
مقاومت ها اجزایی هستند که مقاومت مدار را زیاد می کنند . آنها از موادی با هدایت کم و در اندازه ها و شکل های متنوع ساخته شده اند .

مقاومت الکتریکی
عبور جریان الکتریکی از هادی ها از بسیاری جهات شبیه عبور گاز از یک لوله است . اگر این لوله پر از پشم فلزی یا ماده مختلتی باشد ، این شباهت ها بیشتر می شود . اتم های نشکیل دهنده سیم هادی از عبور الکترون ها جلوگیری می کنند ، همانطور که الیاف پشم فلزی مانع عبور مولکولهای گاز می شوند . حال می خواهیم ببینیم که مقاومت هادی ها به غیر از جنس فلز به چه عواملی دیگری بستگی دارد .

تاثیر سطح مقطع بر مقاومت الکتریکی
مقاومت هر جسمی به الکترونهای آزاد آن بستگی دارد . می دانید که واحد شدت الکتریکی آمپر ( A ) است . یک آمپر یعنی این که 6/28ضرب در 10 به توان 18 الکترون آزاد در هر ثانیه از هر نقطه سیم عبور می کند . پس یک هادی خوب باید به مقدار کافی الکترون آزاد داشته باشد تا جریان الکتریکی با چندین آمپر بتواند از آن عبور کند .
بنا بر این طبق شکل هرگاه پهنای فلز افزایش یابد ، در حقیقت سطح مقطع زیادتر و در نتیجه ، مقاومت کم تر می شود . پس سطح مقطع عکس مقاومت عمل می کند.

تاثیر طول هادی بر مقاونت الکتریکی
شاید تصور کنیئ که با افزایش طول هادی عبور جریان راحت تر می شود ولی چنین نیست . اگر چه در یک قطعه مسیبلند تر تعداد بیشتری الکنرون آزاد وجود دارد ولی الکترونهای آزاد اضافی در طول سیم ، در اندازه گیری جریان الکتریکیداخل نمی شود . در واقع هر طول معین از هادی ، مقدار معینی مقاومت دارد و هر چه سیم طویل تر باشد ، مقاومت بیتر می شود .
تغییرات مقاومت به طول سیم
نکته : تغییر طول و سطح مقطع به میزان دو برابر مقاومت را تغییر نمی دهد
اندازه گیری مقاومت الکتریکی در مدار
مدارهای الکتریکی به دو نوع بسته می شوند : سری یا موازی
اندازه گیری مقاومت الکتریکی در مدارسری
در مدار سری همانگونه که از نامش پیدا است مقاومت ها به دنبال هم بسته شده اند پس باید تمامی مقدار آنها را با هم جمع کرد
اندازه گیری مقاومت الکتریکی در مدار موازی
در مدار موازی باید عکس مقاومت ها را باهم جمع کنیم و این جمع برابر با عکس مقاومت نهایی می شود.
کاربرد مقاومت های الکتریکی
مقاومت های اهمی برای اضافه کردن مقاومت مدارهای الکتریکی به کار می روند . در حقیقت ، آنها اجسامی هستند که در مقابل عبور جریان مقاومت زیادی از خود نشان می دهند . موادی که غالباٌ در مقاومت ها به کار می روند عبارتند از کربن ، آلیاژ مخصوص از فلزاتی از قبیل نیکروم ، کنستانتان و منگانان . مقاومت اهمی را طوری به مدار می بندیم که جریان همان طور که از بار الکتریکی و منبع ولتاژ عبور می کند ، از آن هم بگذرد . در این صورت مقاومت کل مدار مجموع مقاومت های بار الکتریکی ، منبع ولتاژ ، سیم های رابط و مقاومت اهمی است . توجه داشته باشید که فقط با اضافه کردن یک مقاومت اهمی مناسب به مدار می توان مقاومت کل مدار را به اندازه ی دلخواه تغییر داد .

انواع مقامت ها
1- مقاومت های ترکیبی
2- مقاومت های سیم پیچی
3- مقاومت های لایه ای

طبقه بندی مقاومت های از نظر نوع کار

1- مقاومت های ثابت :
مقاومت های ثابت دو سیم رابط دارند که به دو انتهای مقاومت متصل است . اصولا مقدار این نوع مقاومت های ثابت است ولی بعضی از آنها دارای مقاومتهای متفاوتی هستند . این مقاومت ها به دو دسته زیر تقسیم بندی می شوند .
الف) مقاومت های زبانه دار
در این نوع مقاومت ها علاوه بر دو سیم انتهایی ، سر سیم های دیگری بین دو سر مقاومت وجود دارد . با اتصال ترمینال های مختلف به مدار مقاومت های متفاوتی حاصل می شود . هر یک از این مقاومت ها دارای مقاومت ثابتی هستند .
ب) مقاومت های قابل تنظیم
دیدید که مقاومت های ثابت قابلیت انعطاف ندارند ، زیرا مقاومتشان کاملا تعیین شده و مقدار آن تغییر نا پذیر است . مقاومت های زبانه دار تا حدودی قابلت انعطاف دارند ، چون بیش از یک مقدار مقاومت می توان از آنها بدست آورد . با وجود این تعداد مقاومت هایی را که می توان از آنها بدست آورد به 3 یا 4 محدود می شود . آنچه اغلب مورد نیاز است ، مقاومتی است که بوسیله آن بتوان حدود معینی از مقاومت را از 0 تا 1 حد اکثر بدست آورد . این مقاومت ها طوری ساخته نشده اند که بتوان آنها را پیوسته تغییر داد . در واقع ، هنگام نصب این مقاومت ها در مدار، آنها را روی مقاومت دلخواه تنظیم کرده و سپس با همان مقاومت در مدار کار می کنند .

2- مقاومت های متغییر
در بسیاری از وسایل الکتریکی مقدار بعضی از مقاومتها باید پیوسته تغییر کند ، پیچ ولوم رادیو ، کنترل کننده روشنایی تلویزیون از آن جمله اند . مقاومتهای متغیر مقاومتهایی هستند که پیوسته می توان مقدار آنها را تغییر داد .
به آن دسته از مقاومت های متغیر ، " وابسته " گفته می شود که به وسیله عواملی از قبیل نور ، حرارت ، ولتاژ و ... مقدار مقاومتشان تغییر کند . این مقاومت ها انواع مختلفی دارد که عبارت اند از :

الف- مقاومتهای تابع حرارت THERMISTOR (Tehrmally sensitive resistor)
مقدار اهم این مقاومت ها تابع حرارت است . یعنی ، در اثر حرارت میزان مقاومتشان تغییر می کند. مقاومت های حرارتی را تحت عنوان " ترمیستور" می شناسیم . در این مقاومت ها تغییرات مقدار مقاومت نسبت به تغییرات دما خطی نیست. از این مقاومت ها در مدارهابه صورت حس کننده(Sensor) های حرارتی در مسیر دستگاه های الکتریکی نظیر موتورهای الکتریکی ، کوره ها ، سیستم های تهویه و تبرید استفاده می شود .
به طور کلی ترمیستورها در مداراتی که دما را اندازه گیری یا کنترل می کنند به کار می روند و در دو نوع ساخته می شوند:
1- ترمیستور با ضریب حرارتی مثبت (PTC): که با افزایش دما مقدار مقاومت آن افزایش می یابد .
2- ترمیستور با ضریب حرارتی منفی (NTC) : که با افزایش دما مقدار مقاومتش کاهش می یابد .

ب- مقاومت های تابع نور LDR(Light Dependent Resistor)
مقدار مقاومت تابع نور تابع تغییرات شدت نور تابیده شده به سطح آن است. مقاومت تابع نور در فضای تاریک دارای مقاومت خیلی زیاد (در حد مگا اهم ) و در روشنایی دارای مقاومت کم ( در حد کیلو یا اهم ) است . مقاومت های LDR را " فتو رزیستور " هم می نامند . برای اینکه نور روی عنصر مقاومتی فتورزیستور اثر گذارد معمولا سطح ظاهری آن را با شیشه یا پلاستیک شفاف می پوشانند . از این مقاومت در مدارات الکترونیکی به عنوان تشخیص دهنده ی نور (نور سنج ) استفاده می شود . از جمله کاربردهای این مقاومت استفاده ی آن در دوربین های عکاسی و کلیدهای نوری و چشم های الکترونیکی است .

ج- مقاومت های تابع ولتاژ VDR ( Voltage Dependent Resistor )
مقاومت های تابع ولتاژ ، مقاومت هایی هستند که متناسب با تغییر ولتاژ ، مقاومت آنها تغییر می کند تا همواره ولتاژ یکسانی در مدار وجود داشته باشد . مقاومت VDR را تحت عنوان " واریستور " نیز می شناسند . مقدار اهم این مقاومت ها با ولتاژ رابطه ی معکوس دارد . یعنی با افزایش ولتاژ مقدار اهم آنها کاهش می یابد . واریستورها به پلاریته ی ولتاژ اعمال شده وابسته نیستند که این خود مزیتی برای این نوع مقاومت ها محسوب می شود ، زیرا برای استفاده در مدارات AC بسیار مناسب هستند. از جمله کاربرهای این مقاومت ها عبارتند از :
1- تثبیت کنندهای ولتاژ
2- حفاظت مدارها در مقابل اضافه ولتاژها در لحظات قطع و وصل کلید .

د-مقاومت های تابع میدان مغناطیسیMDR(Magnetic Dependen Resistor):
مقاومت های تابع میدان به مقاومت هایی گفته می شود که به سبب اثر میدان مغناطیسی بر آنها مقدار اهمشان تغییر می کند . در ساخت این مقاومت ها از نیمه هادی هایی استفاده شده که دارای ضریب حرارتی منفی هستند. به همین دلیل در صورت افزایش دما مقدار مقاومت آن ها کاهش می یابد .چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:30 ب.ظ

Thank you, Very good stuff.
price cialis wal mart pharmacy buy cialis online nz cialis tablets for sale where cheapest cialis cialis generico viagra or cialis precios de cialis generico cialis generic cialis super kamagra how to purchase cialis on line
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:21 ب.ظ

Fantastic content. Many thanks!
cialis pills in singapore when can i take another cialis chinese cialis 50 mg cialis online nederland cialis generika in deutschland kaufen cialis efficacit cialis 30 day sample cialis rezeptfrei cialis great britain cialis generico in farmacia
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:04 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
enter site 20 mg cialis cost cialis arginine interactio walgreens price for cialis cialis 5 mg buy weblink price cialis cialis ahumada price cialis best we choice cialis pfizer india cialis 5 mg effetti collateral low cost cialis 20mg
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:14 ب.ظ

Valuable advice. Appreciate it!
rx from canada online pharmacies tech school drugstore online reviews northwestpharmacy canadian discount pharmacies in canada trust pharmacy canada reviews buy viagra 25mg online canadian pharmacy online pharmacies in usa canadian medications
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:33 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
buy viagra online no rx buy viagra 100mg where can you buy viagra online safely viagra dosage where can i get viagra online viagra no pres buy viagra tesco viagra order uk can i buy viagra at cvs how to purchase viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:01 ب.ظ

Thanks. Numerous content.

click now cialis from canada cialis price in bangalore best generic drugs cialis cialis sans ordonnance buy cheap cialis in uk cialis 20 mg cost low cost cialis 20mg prescription doctor cialis cialis professional yohimbe cialis billig
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:29 ق.ظ

You actually mentioned it really well.
american pharmacy cialis safe site to buy cialis online order generic cialis online tadalafil 20mg tadalafil 20 mg recommended site cialis kanada cialis canada on line online prescriptions cialis buying cialis overnight cialis flussig
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:40 ق.ظ

You made the point.
where yo buy viagra uk viagra how to buy viagra online without prescription get viagra buy generic viagra cheap cheap levitra purchase of viagra buy viagra legally get viagra online prescription order online viagra
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:41 ب.ظ

Terrific info. Appreciate it!
cialis 100mg suppliers cialis from canada cheap cialis prescription doctor cialis side effects of cialis price cialis per pill side effects for cialis cialis 5 mg side effects of cialis cialis 5 effetti collaterali
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:43 ق.ظ

Truly many of fantastic tips!
how to purchase cialis on line opinioni cialis generico buying brand cialis online cialis sans ordonnance wow cialis tadalafil 100mg rx cialis para comprar cialis rckenschmerzen cialis for sale south africa warnings for cialis cialis side effects dangers
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:17 ب.ظ

Well spoken truly! .
buy cialis sample pack il cialis quanto costa no prescription cialis cheap wow cialis 20 we use it cialis online store look here cialis order on line price cialis wal mart pharmacy online prescriptions cialis buy original cialis sublingual cialis online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:11 ق.ظ

Seriously a good deal of amazing data!
how to buy viagra without prescription buy generic sildenafil online cost of viagra viagra for sale buying viagra ireland where to buy sildenafil uk pfizer viagra cheap viagra online usa how do i get viagra with a prescription buy viagra cvs
جمعه 17 فروردین 1397 06:04 ب.ظ

You expressed that perfectly!
viagra vs cialis cialis e hiv generico cialis mexico non 5 mg cialis generici cialis 20mg prix en pharmacie cialis 20 mg cost cialis generic cialis in sconto we like it cialis soft gel are there generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 01:37 ب.ظ

Truly lots of valuable data.
overnight cialis tadalafil only now cialis 20 mg cialis generico online prix de cialis click here take cialis cialis 10 doctissimo buying cialis overnight effetti del cialis brand cialis generic tadalafil 20mg
چهارشنبه 7 تیر 1396 08:11 ب.ظ
Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to
get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but
I never seem to get there! Appreciate it
دوشنبه 5 تیر 1396 07:42 ب.ظ
My brother recommended I may like this website. He was
entirely right. This put up truly made my day. You can not imagine simply how so much time I had spent for this information! Thanks!
شنبه 23 اردیبهشت 1396 07:57 ق.ظ
What's up, everything is going nicely here and ofcourse every one is
sharing data, that's actually good, keep up writing.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 09:06 ق.ظ
Hello there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and in my view suggest to my friends.
I am confident they'll be benefited from this web site.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:56 ق.ظ
My brother recommended I may like this website. He was totally right.
This put up truly made my day. You can not believe just how a lot
time I had spent for this info! Thank you!
دوشنبه 8 اسفند 1390 09:24 ب.ظ
واقعاgoodبود
شنبه 21 آبان 1390 08:22 ب.ظ
فوق العاده عالی بود. مرسی
جمعه 8 مهر 1390 12:05 ق.ظ
very good
سه شنبه 15 شهریور 1390 02:01 ب.ظ
متنش خیلی جالبه. تو وبلاگم میزنمش
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
PlaySong.IR